Berges du Fleuve Xijiang , Foshan, Chine, 2018-2019


Berges du Fleuve Xijiang
类型:河岸 / 城市设计 / 景观规划

功能:滨河景观轴线规划设计
区位:广东省佛山市高明区
规模:概念规划范围约为458公顷,岸线长度约12.46公里
甲方:佛山市自然资源局高明分局
乙方:AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES
工作任务:城市设计 / 景观规划
项目阶段:2019年已完成
2018-2019

Haut de page Haut de page